Det knackar på vår dörr!
2016-04-13
Det fortsätter att knacka på vår dörr! Fler kommuner och landsting visar intresse för vår lösning av system för interna visselblåsningar! Det är jättekul! Vi anser att det är viktigt att offentlig sektor erbjuder en möjlighet för medarbetare och medborgare att vara anonyma när de visselblåser. Det är ett skydd mot otillbörlig hantering av allmänna medel. Därför känns det extra bra när offentlig sektor knackar på hos oss och inte vi hos dem. Det visar på att man tar ansvar för de offentliga finanserna och att man är medveten om att oegentligheter faktiskt existerar och att man gör vad man kan för att motverka dessa. Bra!!