Välkommen Sarah!
2016-04-20
Detta är Sarah Søndergaard, vårt nya stjärnskott som tar ansvar för Visselblås etablering i södra Sverige och Danmark. När ni bokar ett möte med oss i syd så är det Sarah som kommer och presenterar våra produkter- och tjänster. Vi ser med spänning fram emot Sarahs framgångar när hon sätter Visselblås på den Skånska och Danska kartan. Sarah Søndergaard