Om den nya lagen för skydd mot visselblåsare
2016-04-29
Om den nya lagen för skydd mot visselblåsare, hör Professor i civilrätt Klas Sandgren när han kritiserar regeringens lagförslag. Kort beskrivning så innebär lagen endast att man har rätt till skadestånd om man som visselblåsare utsätts för repressalier. Det innebär bland annat att visselblåsaren måste stämma arbetsgivaren i domstol samt även kunna bevisa frågan i en osäker rättsprocess. Spola fram till 1:10.00 Länk till Studio Ett