Viska med Ville

Visselblås erbjuder en alldeles egen visselmöjlighet för skolelever. Att Viska med Ville är enkelt och tryggt och ger alla barn och ungdomar en möjlighet att på ett säkert och anonymt vis anmäla missförhållanden i deras skolvardag.

"Vissla med Ville" är en speciellt anpassad visselblås-tjänst för elever i skolmiljö. Tjänsten är en skräddarsydd visselblåstjänst för elever från åtta år. Tjänsten är framtagen tillsammans med erfarna lärare, pedagoger och illustratörer för att säkerhetsställa att barn och ungdomar kan nå fram till rätt mottagare.

Vissla med Ville är ett effektivt verktyg för att stötta skolelever att vara en del av att motverka mobbning och annan otillåten påverkan i skolans miljöer. Det är också ett verktyg som sparar värdefull tid för lärare i rapportskrivning. En tid som de helst gärna lägger på att undervisa sina elever.

Vad visselblås erbjuder är alltså ett verktyg som hjälper barn och unga att lämna viktig information till behörig mottagare på skolan. En mottagare som är utsedd av skolledningen att hantera just ärenden som kräver insatser. Tjänsten hjälper även lärare att på ett effektivt sätt få ut färdiga rapporter om ”anmälan om kränkande behandling”.

Säkerheten i programvaran har samma standard som bankerna och vi erbjuder anonymitet till elever för att öka inflödet av vital information till skolledningen.

Frågeställningarna som besvaras av eleven är;

  • 1. Vad har hänt?
  • 2. Var hände det?
  • 3. När hände det?

Då får skolledningen möjlighet att påbörja en utredning om händelsen och kan fylla i direkta åtgärder och långsiktiga åtgärder som kan sparas ner som en PDF-rapport på datorn. För en demonstration av Viska med Ville så kontakta Visselblås för ett möte. info@visselblas.se

Skydda Er genom att erbjuda ett skydd för Andra!