För offentliga sektorn

Allmänt

Visselblås är en efterfrågad funktion i all offentlig sektor. Ett verktyg som offentliga förvaltningar kan använda för att erbjuda alla att komma in med väsentlig information helt anonymt.

Vi rekommenderar att alla organisationer inom offentlig förvaltning börjar använda visselblås.se och marknadsför möjligheten till användare både internt och externt.

"Den genomsnittliga organisationen förlorar 5% av intäkterna genom bedrägerier […]."
[Översatt av visselblås]
(Association of Certified fraud examiners Report to the nations on occupational fraud and abuse. Global fraud study 2014.)
"39,8% av upptäckta bedrägerier i Västeuropa upptäcks genom inlämnade tips.”
[Översatt av visselblås]
(Association of Certified fraud examiners Report to the nations on occupational fraud and abuse. Global fraud study 2014.)
”En tredjedel av de korruptionsärenden som inkommit till Riksenheten har upptäckts av privatpersoner.”
(Den anmälda korruptionen i Sverige – Rapport 2013:15, BRÅ)
*Riksenheten – Riksenheten för bekämpning av korruption.
BRÅ rekommenderar förebyggande åtgärder i 7 steg.
”6. Underlätta för tipsare och visselblåsare: Upprätta rutiner för anmälningar och tips, utse en kontaktperson och följ upp alla ärenden” (Den anmälda korruptionen i Sverige – Rapport 2013:15, BRÅ)

Utbildning

Vi erbjuder även utbildningar för era visselblåshandläggare och föreläsningar till era användare inom organisationen.

Grundpaket

I varje grundpaket så ingår det 3st separata inloggningar.
Detta för att tre oberoende personer i er organisation ska kunna ta del av den information som inkommer. Det blir en trygghet för både användare och mottagare att informationen inte stannar hos en handläggare och det minskar risken att viktig information faller mellan stolarna vid t.ex. sjukskrivningar och semester hos visselblåshandläggaren.

Visselblåshandläggare

Beroende på hur er organisation ser ut så finns det olika roller man kan rekommendera som ska hantera inkommen information. Rent allmänt rekommenderar vi att visselblåshandläggarna har roller med huvudsakligt ansvar inom HR eller säkerhet.

Viktigt är att de som mottar information har ett utredningsansvar i sitt huvudsakliga arbete. Vår starkaste rekommendation är att de tre inloggningarna fördelas på tre helt oberoende personer inom organisationen.

Om ni inte är kunder hos oss och någon användare väljer er som mottagare för information så skickas ett automatiskt mail till er som beskriver att en visslare har försökt lämna ett tips.

Mer information

För att ta del av våra avtalsmöjligheter så ber vi er att kontakta oss på e-post. Vi bokar ett möte och besöker er för att presentera hela användningen. Kontakta oss via, info@visselblas.se!

Skydda Er genom att erbjuda ett skydd för Andra!