Sekretess

Visselblås tillhandahåller ett verktyg för kommunikation, för människor att kunna meddela om allvarliga oegentligheter till myndigheter, kommuner- och företag. ? Vi erbjuder alla visslare fullständig anonymitet.

Vi på Visselblås kan inte läsa eller på något sätt hantera den information som går mellan visslaren och mottagaren. Visselblås.se är ett filter som möjliggör anonymt informationsutbyte direkt mellan visslare och mottagare.

Företag, myndigheter och andra organisationer kan använda visselblås som ett verktyg mot korruption, jäv, missförhållanden och annan otillåten påverkan.

De som är kunder (organisationer) hos visselblås får inloggningskonton där de löpande får ta del av all information som adresserats till dem. Man kan även administrera ärenden med ett flertal enkla men nyttiga funktioner.

För användaren (visslaren) är visselblås helt gratis och man behöver endast skapa ett konto. ? Genom detta anonyma konto så kan visslaren och mottagaren kommunicera anonymt med en meddelandefunktion om så önskas.

Allt är krypterat och användaren är alltid anonym.

Om en användare lämnar ett tips till en organisation som inte är kund hos visselblås så kommer ett automatiskt mail skickas till den adress som användaren uppgett. ? I mailet kommer det att framgå att någon har försökt att lämna information till dem.

Vi har vidtagit en serie åtgärder för att garantera att all information är och förblir anonym:

 • All trafik mellan Din webläsare och vår server är krypterad med samma starka kryptering som t.ex. banker använder.
  Det betyder att ingen kan lyssna av dina visslingar!
 • Vi sparar aldrig någon information, förutom den som Du anger.
  Vi sparar t.ex inte IP-nummer eller någon annan information som skulle kunna användas för att spåra Dig.
 • All information sparas krypterat i vår databas, så även om vår databas skulle bli hackad, så står ingen information i klartext.
 • Endast den som du vill tispa kan läsa det du skickar in.
  Inte ens vi på Visselblås kan läsa det du skickar in.

Men även Du har har ett visst ansvar för att säkra dina digitala spår:

 • Använd aldrig en dator på ditt arbete för att lämna ett tips.
  Använd din dator hemma, låna en på ett bibliotek eller en dator ifrån något annat publikt ställe.
 • Använd inte din smartphone eller surfplatta för att lämna ett tips medan du använder företagets WiFi.
 • Om du har en smartphone eller surfplatta som ditt företag förser dig med, använd inte den för att lämna tips.

Skydda Er genom att erbjuda ett skydd för Andra!