Hantering av data

Allmänt

Då visselblås varken hanterar eller kan läsa den information som sänds mellan visslaren och mottagaren så ligger ansvaret om hantering på mottagaren. I fall där informationen innehåller personuppgifter ställer lagstiftaren specifika krav på hur man ska hantera informationen.

Säkerhetsmässigt håller visselblås.se samma standard som bankerna och all skickad information är krypterad. Visselblås.se är enbart ett kommunikativt verktyg som säkerhetsställer en säker informationshantering och ett filter som gör visslaren anonym.

Utbildning

För mer information om visselblåsning och hantering av personuppgifter kopplat till brott eller andra oegentligheter så rekommenderar vi vår utbildning till visselblåshandläggare. Utbildningen tar upp alla delar i hanteringen av personuppgifter som är betydande för tjänsten och utgår ifrån datainspektionens riktlinjer. Den hjälper till att förbereda handläggaren till att använda systemet på ett effektivt sätt och enligt de krav lagstiftaren ställer.

Läs mer

Visselblås.se erbjuder en tjänst som är helt anpassad till lagstiftarens krav och uppfyller datainspektionens villkor- och riktlinjer.

Titta gärna in på www.datainspektionen.se och läs mer.
Datainspektionens vägledning om visselblåssystem (PDF)
DIFS 2010:1 (PDF)
Personuppgiftslag (1998:204) (PDF)

Skydda Er genom att erbjuda ett skydd för Andra!