Om Visselblås

Allmänt

Visselblås erbjuder en teknisk plattform för anonyma visslare och mottagare att kommunicera. Syftet är att undanröja risker för repressalier för den som avser att lämna information om allvarliga missförhållanden. Och för att öka chanserna att mer viktig information når fram till rätt mottagare.

För organisationer kan visselblås användas som ett verktyg för skydd mot korruption- och bedrägeri, jäv och trygga allmänhetens meddelandefrihet.?

Vi på Visselblås vill vara en del av lösningen av att förhindra allvarliga missförhållanden och oegentligheter som kan påverka personer och organisationer.?

Till allmänheten

Nu kan ni helt anonymt vissla direkt till en arbetsgivare, kommun, stat eller någon annan som finns i systemet. Har de inte anslutit sig så kommer vi att höra av oss till dem efter att ni visslat.

Till företag och organisationer

Ta kontakt med oss så kan vi visa er hur det fungerar, hur ni kan använda systemet och vad det kostar. Vi erbjuder utbildning och föreläsningar kopplat till tjänsten visselblås.

Skydda Er genom att erbjuda ett skydd för Andra!